Η εταιρεία

 

Η εταιρεία WIRENET I.K.E. ιδρύθηκε το 2016 από στελέχη µε 20ετή εµπειρία στο χώρο του εµπορίου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Ειδικεύεται στην εισαγωγή και εµπορία προϊόντων ∆οµηµένης Καλωδίωσης, µε γκάµα που περιλαµβάνει τον Ενεργό και Παθητικό δικτυακό εξοπλισµό χαλκού και οπτικών ινών.

Με γνώµονα την προσιτή τιµή, διαθέτει προϊόντα µε ποιότητα, αξιοπιστία και εύκολη εγκατάσταση µε Εργοστασιακή Εγγύηση.

Απευθύνεται στην αγορά των εµπόρων Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, παρέχοντάς τους άριστες υπηρεσίες πριν αλλά και µετά την Πώληση.

Προϊόντα

Η εταιρεία WIRENET, προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες πακέτο Προϊόντων και Ολοκληρωµένων Λύσεων, το οποίο µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει:

  ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

  ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΥΛΙΚΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ (Χαλκού και Οπτικών Ινών)

  ΚΑΜΠΙΝΕΣ (Racks για καλωδίωση, Servers ή Datacenter)

  ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

  ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (∆εµατικά, Ακροδέκτες, Στυπιοθλήπτες κ.α)

Ο στόχος µας

Στη WIRENET κάθε υλικό που προσφέρουµε, κάθε λύση που προτείνουµε, είναι ένα κοµµάτι από τις αξίες και το όραµα µας:

« Να εξυπηρετούµε όσο καλύτερα µπορούµε τις ανάγκες των πελατών µας, πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή τιµή της αγοράς. Να χτίσουµε ισχυρές και µακροπρόθεσµες συνεργασίες, και όχι µια απλή πελατειακή σχέση. Να παρέχουµε προϊόντα που θα δίνουν στον έµπορο το προβάδισµα για πετυχηµένες πωλήσεις και πιστούς πελάτες».